Service af et armbåndsur

Visuel gennemgang af urets tilstand og funktioner, evt. før-billeder.
Uret åbnes og værket tages ud.
Skive og visere afmonteres og værket gennemgås for fejl og skader.
Er uret selvoptrukken, kontrolleres og afmonteres optræksmodullet.
Spiral og balance kontrolleres for fejl og uregelmæssigheder.
Fjederen spændes herefter ned, og uret adskilles helt.
Det kan være nødvendigt at fjerne gammel fedt og olie, inden delene kommer i rensemaskinen.
Alle dele placeres forsigtigt i rensekurve.
Tingene renses herefter i rensemaskinen i en lille times tid, samtidig med urkasse og evt. lænke renses, og plexiglas poleres.
Efter rens og tørring, bliver delene lagt ud i samlebakker og visuelt kontrolleret.
Først bliver løbeværket og anker samlet.
Herefter samles optræk og evt. dato på skivesiden. Uret trækkes op, og balancen monteres, og alle lejer smøres med olie. Kontaktflader med stor friktion smøres med specielt fedt.
Gangen reguleres i vibrograf, således uret går korrekt i alle stillinger.
Automatikdelen samles, smøres, monteres og alle funktioner kontrolleres igen. Visere og skive monteres, og pakninger smøres, inden uret lukkes.
Reguleringen kontrolleres herefter over nogle dage. Automatikure kontrolleres i en karrusel (uroptrækker).